Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 01 : 249
Năm 2022 : 249
TRƯỜNG MN TÂY GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021.

TRƯỜNG MN TÂY GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021.

Thực hiện theo hướng dẫn số 566/HD ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Phòng giáo dục và đào tạo Huyện Tiền Hải, hôm nay, ngày 15 tháng 01 năm 2021 trường Mầm non Tây Giang tiến hành tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và đưa ra phương hướng phấn đấu ...